Student Council

The School's Student council is as follows:-

Sr. Head GirlHarshita Parmar
Sr. Head BoySusheel Vishwakarma
Jr. Head GirlUsha Sangwalia
Jr. Head BoyShivendra Mishra
Sports CaptainRithik Talwar
Sports Vice captainVikas Sastya
Discipline HeadSimaron Simoliya
Cultural HeadMohit Thakur
Discipline SecretaryHariom Verma
Cultural SecretaryRiya Patel
Discipline Incharge IAyushi Solanki
Cultural Incharge IIsha Kushwah
Discipline Incharge IIRani Verma
Cultural Incharge IIRakhi Segar
SHIVAJI HOUSE
CaptainVikas Mewada
Vice CaptainAniket Malviya
VIVEKANAND HOUSE
CaptainDiwakar Arya
Vice CaptainManish K. Prajapati
SHUBHASH HOUSE
CaptainPooja Bhilala
Vice CaptainHimanshi Verma
NEHRU HOUSE
CaptainAditya Malviya
Vice CaptainNilesh Malviya